EL-3 optoemulator

Kronespillet EL-3 har montert doble optosensorer under de opprinnelige myntinnkastene. Dette gjør det vanskelig å erstatte disse med nyere myntinnkast som eksempelvis RM4/RM5 fra Comestero.

Alle optosensorene som er relatert til myntinnkastene henger på en og samme flatkabel. Disse sensorene består av to par IR-sendere og fotodioder. Fotodioden fungerer omtrent som en transistor, men leder i stedet strøm når den oppfatter lys med riktig bølgelengde.

El-3 optoemulatoren monteres direkte på flatkabelen ved at en 16-pins IDC-connector presses sammen over kabelen. Pass på at connectoren presses sammen på en slik måte at ikke pinnene bøyes. Dette kan medføre kortslutninger på kabelen og i verste fall skade spillet.

Legg merke til fargemerkingen på kabelen og retningen på kortet ved montering.

El-3 optoemulatoren har en connector med 5 pinner for tilkobling til andre typer myntinnkast.

NB! Merkingen av connector-pinnene på selve kretskortet er dessverre feil (fingertrøbbel…). Se figuren over for riktig pinout.

Kortet trenger ingen egen strømforsyning. Det tar strøm direkte fra flatkabelen via en 7805 spenningsregulator. Denne driver en ATTiny13 mikrokontroller som er koblet direkte til lavnivåinngangene på kortet. Disse to inngangene har ingen form for beskyttelse. Ved en eventuell feilkobling, så kan de tåle spenninger opp til 5V, men signaler over dette vil med all sannsynlighet ødelegge mikrokontrolleren.

Høynivåinngangene er koblet gjennom ULN2003 transistor-arrayet og videre inn til mikrokontrolleren.

Når den detekterer et pulstog, så teller den pulsene og resender etter en timeout på ca et halvt sekund slik at timing og pulsbredde er korrekt for EL-3. Dette skjer via ULN2003. Automaten detekterer da de samme signalene som den ville gjort ved at en mynt hadde passert gjennom optosensorene.

Vær også oppmerksom på at en bør montere en 12V spenningsregulator (eks 7812) mellom et nytt 12V-innkast og strømkablene som går til orginalinnkastene.

Ta kontakt på adressen under eller send en melding til hansj på SpilleDilla.com for eventuelle spørsmål.

(c) 2009 Hans Jørgen Grimstad

http://www.timeexpander.com/kronespill/Spar7/pictures/signature.jpg