Gnistgapet mitt har ankommet fra Information Unlimited, og jeg kjenner nå at det riktig klør i fingrene etter å få montert det. Dette er forsåvidt ikke annet enn en type bryter, men den er svært effektiv for å få switchet digre strømpulser raskt. Det er også helt kritisk med et velfungerende gap i en Tesla-Coil for omtimal kjøring. Det er såpass mange ampere som går gjennom primærkretsen i en slik coil at det ikke finnes mange alternative måter å bryte strømmen på (hvis en da ikke disponerer obskur militær teknologi i form av digre SCR-stacker, eller hydrogenfylte Thyratroner). Mekaniske brytere, eller releer vil smelte relativt raskt. Mekaniske brytere switcher heller ikke strømmen like raskt som ved et overslag i et gnistgap.
Coilen min vil forsåvidt ikke trekke mer enn ca 540W kontinuerlig, men iom at det her er snakk om å lade opp relativt voksne høyspentkondensatorer til ca +/-9KV og så tømme dem så fort som overhodet mulig gjennom en lavinduktansspole så går det litt strøm frem og tilbake lell…
Valget av komponenter er viktig iom at de vanligste metallene vil korrodere kraftig i lysbuen som oppstår hver gang gapet trigges. Avstanden må også kunne justeres for å få en optimal triggerspenning. Er det åpent hele tiden, så er coilen død. Er det kortsluttet hele tiden, så er også coilen død. Trikset er her å trigge gapet så snart kondensatorbanken er fulladet. Ved å matche kondensatorbanken til poweret så bør dette skje i rimelig synk med AC’en inn. Sist snekret jeg sammen dette selv, så var ikke resultatet 100% iom at jeg stadig måtte kjøre ned coilen for så å justere avstanden mellom terminalene. Jeg begynner derimot allerede nå å få godfølelsen for gnistgapet fra Information Unlimited. Et statisk gap med justerbare terminaler laget av 6 mm Wolframstaver burde gjøre susen i denne divisjonen.

Ideelt sett så burde jeg hatt en eller annen mekanisme for å “slukke” plasmakanalen mellom terminalene så snart den er etablert. Det er helt sentralt gapet lukker seg synkront med toppene/bunnene på 50Hz AC’en som kommer inn, men det må ikke holdes lukket for lenge iom det da danner en kortslutning som hindrer MMC’en i å lade seg ved neste syklus.

De vanligste teknikkene er å bruke et kraftig magnetelt eller en rask luftstrøm gjennom gapet. Jeg er ikke helt sikker på hvor lurt det er å koble en støvsuger til noe som er like varmt som en plasmalanse og som i tillegg generer vanvittige mengder ozon og NOx-gasser, så det er mulig jeg går for diger-magnet-varianten.

Ellers, så er det jo et poeng å forsøke å bygge inn gapet så godt som mulig. Det kan fort gå galt hvis en setter fingrene borti etter endt kjøring hvis en ikke har bleeder-resistorer på kondensatorbanken sin. NOx gir deg fort lungeødem i store nok konsentrasjoner (selv om jeg husker at produksjon av massive mengder NO2 i klasserommet (tenk gammal 5-øre, syrebad og rødbrun gass som fosser ut i rommet) var et populært partytriks blant kjemilærerne på ungdomsskolen), ozon er forsåvidt greit nok(bare ikke i lungene). Lysbuen genererer også hard UV og det bråker noe inn i hampen. Tenk 100 Hz “kortslutningssmell” på full vreng under hjemmekinodemo på HiFi-klubben. (Energiekvivalenten til å dumpe 1J i 100Hz er roughly ekvivalent med å detonere 24 mg TNT/sek. Kanskje ikke noe å hoppe i taket for men det putrer da litt ;)