Det er kanskje på tide å finne seg andre materialer å leke med hvis en ønsker å  skille seg ut fra massene. Mye tyder på at betong nå har blitt “in” – igjen. Jeg referere da til Issey Miyakes siste duft. I kid you not, denne markedsføres som “Concrete Edition”.