Kvelden har blitt brukt til kabling og el-mek. Har laget en fjærbelastet festeanordning for sekundærcoilen, tatt målinger på nytt av denne, da montert i riktig høyde fra gulv/jord og langt unna vegger og meg… (har en tendens til å påvirke målingene hvis jeg er i nærheten…). Ting begynner å se riktig så bra ut. Under er nok et snapshot fra scopet

Alt var klart til prøvemontering av strike-shield. Dette er en pleksiglassplate påmontert et RF-jordet kobberrør som har oppgaven å fungere som lynavleder. Dette kan være kjekt, da det er uheldig å få treff inn i primærkretsen (som er elektrisk koblet til variac/kontrollpanel og ikke jordet på noen annen måte enn et gjennomsnittlig vaffeljern)

Klok av skade så gjør jeg montering og tilpassing i inkrementer og måler etter hver endring slik at jeg ikke innfører noen feilkilder. Krona på verket var å smelle på strike-shield’et, men den helsikes pleksiglassplata jeg har valgt å montere dette på fungerer tydligvis som en kondensator sammen med primærcoilen den skal ligge oppå. Dvs mens jeg senket ned plata så kunne jeg se at på scopet at sweet-spot’en flyttet seg unna mens den nærmet seg monteringsstedet. Må derfor finne en annen måte å få på plass dette før det blir prøvekjøring. Mulig jeg kan henge denne på 4 pleksiglass-staver eller lignende