BlueSMiRF Gold ankom i dag !

Etter en kjapp runde med loddebolten, så kunne kortet stappes ned i sokkelen på NixieDriverkortet.

Power on. Ingen blårøyk. Pulserende LED på SMirF’en med 1200 msek intervall. Alle 6 Nixiene i drift.

Parringen med PC’en gikk rimelig greit, og blåtannmodemet dukker opp i lista som “Firefly-XXXX”. Den tilbyr kun SPP, så det er ikke så mye som kan gå galt.

Det tok meg en stund før jeg fant ut av hvordan du kommer inn i kommandomodus over blåtannlinken. Det viser seg da at røveren har en timeout, slik at “$$$” betyr “Gå i command mode nuh!” – d.v.s. hvis du sender kommandoen innen 60s etter power-on. Etter den tid, så betyr det kun “$$$”.

Inne i command-mode, så setter du opp baud-rate, stop-bits, flytkontroll etc med Roving Networks eget kommandosett. Oppsetter lagres så i flash når en går ut av command-mode.

Jeg har koket sammen en liten kodesnutt, slik at en kan snakke med klokka fra dingser som støtter blåtann SPP (laptop funker, iPhone gjør det ikke (ihvertfall ikke med OS’et jeg har inne)).

Protokollen er rimelig enkel. <port><mode><params><crc16>. Jeg har så langt implementert “klokke”, “møtekalkulator” (regner pris i sanntid for å holde X konsulenter med gjennomsnittlig timepris Y i meningsløse møter), samt “display” (for å vise egne data, eks hvis en ønsker å bruke Nixier til å vise CPU-belastning, minneforbruk på PC, eller metrikker av noe slag fra en eller annen datakilde)

Første test gikk noe ala dette:

C:\UnterClockCommand\bin\Debug>UCC COM3 CLOCK 12 0 0

Connect-LED’en på modemet lyste opp, Nixiene skiftet verdi, og klokka fortsatte videre fra 12:00:00.

Dvs, den skifter på annenhvert forsøk. Dette skyldes mest sannsynlig en brainfade hos meg. På den annen side så kjører jeg uarten i async-mode uten ekstern klokke, og du får da en feilrate på 0.2%  (ved 8 Mhz som den snurrer på nå). Pga at kortet ble designet for en ren mottaker uten noen form for handshakemulighet, så har jeg ikke mappet Tx-pinnen fra AtMegaen tilbake ut. Tror kanskje dette endrer seg når neste batch bestilles fra pressa.