Jeg har prøveskutt og regnet litt siden sist. Siste versjon av akselleratorcoilen virker lovende. Jeg gikk opp til 1mm kobbertråd, og seriemotstanden datt til under 0,5 ohm. Induktansen gikk ned med en størrelsesorden. Konsekvensen av dette er at grafen for strøm som en funksjon av tid ser litt anderledes ut. Pulsen er ikke lenger dempet, og de to testkondensatorene fikk sannsynligvis varige men etter 4 ms. Det klødde såpass i triggerfingeren at jeg ikke klarte å holde igjen. Jeg trøster meg med at det både ble hull i det jeg siktet på, og at det nå er såpass fres i ting at det er vanskelig å finne igjen prosjektilet hvis det ikke står fast i noe.

Som vi ser av kurven over, så er ikke pulsen dempet (RLC simulator fra [1]).

En kunne selvfølgeligvis hektet på ymse snubber-kretser for å forsøke å døyve hendelsene på nedsiden av x-aksen, men det beste er å ikke være avhengig av det.

Ved å øke antall kondensatorer i hvert trinn til 6 istedet for to, så begynner simuleringen å ligne på det vi ønsker.

Trigger-SCRen tåler godt over 1000 amp (50RIA120) i 10 ms, og peak strømpuls skjer etter 2’ish ms. Vi kunne kanskje hatt en enda tightere puls, men dette er godt innenfor spek, og det er ikke noe tafsing på undersiden av X-aksen. M.a.o. velegnet til “husbruk”. Det er jo tross alt ikke noe våpensystem vi designer, men en desktop-leke.

Når det er sagt, så legg merke til at vi dumper ca 608J i løpet av 10,7 millisekunder. Dette tilsvarer 56,8 KiloWatt. “En hånd i lomma!” og “Ikke sjekk ladning med tunga!” kan være greie mantraer fremover.

Boostconverter/ladekrets ser forøvrig ut til å fungere bra, men jeg vurderer ytterligere en revisjon for å redusere ladetiden til et minimum. Helt typisk at halvparten av design-endringene sitter på vent inntil en har bestilt trykking av noen titalls kretskort.

[1] “Barry’s RLC Simulation”