Det er tegn som tyder på at 2013 er året for ferdigstilling av prosjekter. La meg presentere siste skrik i erstatningskort for knipsekasser av type Spar7/Capri/Redningsselskapet (*).

Kortet skal gjennom litt darwinistisk testing (mtp varmeutvikling/driftsstabilitet) før jeg slipper det for salg, men funksjonelt er det ok.

På grunn av den brutale inngangsspenninga på 18V AC, så har jeg valgt å ta i bruk switchmode spenningsregulatorer istedet for å benytte 78xx, som ble så varme etter noen minutter at du kunne steke egg på dem. Istedet for å tilby et eget displaykort, så har jeg også laget kortet kompatibelt med det orginale displaykortet. Dette for å få ned prisen på kortet.

Et par ting er verd å nevne:

1) Kortet er hverken CE-, eller Nemko-godkjent. En slik godkjenning koster skjorta, og forventet antall solgte kort i overskuelig fremtid kan telles på et par hender. Betingelsene for å kjøpe dette er at kjøper monterer og kjører kortet på eget ansvar. Det opprinnelige designvalget med å la 220V nettspenning gå på samme edge-connector som switchmatrisa er ikke spesielt imponerende mtp el-sikkerhet. Dette i kombinasjon med at automatene det skal brukes i er 30-år gamle, og gjerne har vært lagret i garasjer eller fuktige låver tilsier at man skal være noe forsiktig med å la automaten stå tilkoblet når man ikke er i nærheten.

2) Kortet er ikke laget m.t.p. kommersiell bruk. Automatenes telleverk er derfor frakoblet.

*) Redningsselskapets automat eksisterer i flere versjoner. Kortet er laget for den generasjonen uten display over hver gevinstport.