Bare for å fjerne enhver tvil – tobakk kan uten problem dyrkes utendørs i Trondheim. Småplanter bør drives en periode i veksthus, men etter at de har nådd en viss størrelse, så trives de like bra ute. Bildet under viser et blad fra en 3 måneder gammel tobakksplante (Havana Gold Leaf) som er dyrket i drivhus. For at plantene skal utvikle seg til størrelsen du ser på bildet, så er de helt avhengige av å kunne utvikle et bra rotsystem. 10-15 liter ser ut til å være absolutt minimum pottestørrelse for optimal vekst.

Plantene er svært vekstvillige hvis de jevnlig pottes om i progressivt større potter og får rikelig tilgang på vann og næring.  De blir såpass store at du vil slite med å komme til hvis du lar dem stå i drivhus inntil de er fullvoksne.

Tobakk ble tidligere modnet ved å eksponere bladene for røyk i egne tørkehus, men dette er det nå heldigvis slutt med i snusproduksjon, da prosessen resulterte i dannelsen av relativt høye nivåer av tobakksspesifikke nitrosaminer i/på bladene. TSNA ble med videre i prosessen og dermed også i sluttproduktene. TSNA er i enkelte studier forbundet med forhøyet risiko for kreft i bukspyttkjertelen. Jeg har derfor, i likhet med de kommersielle produsentene, valgt å lufttørke min tobakk.

Etter 2-3 uker, så er det meste av klorofyllet brutt ned og bladene antar gulbrune toner. Bildet under viser et blad som er modnet/tørket ute, men under tak i normale julitemperaturer i 2 uker.

Bladene har allerede nå utviklet en distinkt tobakksaroma. Teksturen er nesten litt læraktig, og bladene kan formes i hendene uten at de går i oppløsning. Tobakken kan i denne tilstanden lagres i flere år, og aromaen vil utvikle seg ved lagring. Tørker den for mye over tid, så kan den fuktes ved å spraye forsiktig med destillert vann.

Bladene skal henge under tak uten å eksponeres for sollys og man trenger god ventilasjon. Man må være veldig forsiktig med å ikke bunte bladene sammen når de skal henges opp til tørk. Henger de for tett, så risikerer du dannelse av muggsopp. Bladet på bildet under ble forsøksvis tørket sammen med flere andre i en bunt og ble angrepet av muggsopp (=> rett i søpla). De fritthengende bladene tørket som på bildet over.

Nå har jeg, som et lite eksperiment, sørget for at tobakksbladene ikke skal henge helt alene…

Nedbrytningen av klorofyll i tobakksbladene er en modningsprosess som til en viss grad kan fremskyndes ved å eksponere bladene for plantehormonet eten (også kjent som etylen). Dette kan du lage selv ved å føre etanoldamp gjennom oppvarmet aluminiumoksid (som du igjen kan lage med litt aluminium og mycket stärk & varm konsentrert lut (PS. påregn varig blindhet, samt etseskader og tredjegradsforbrenning over store deler av kroppen hvis du forsøker dette hjemme).

Alternativt, så kan man lage sin eten ved å la epler modne i nærheten av tobakksbladene.