Norway Makers ble i 2015 tildelt 3.250.000 kroner til etablering av offentlig tilgjengelige makerspaces ved landets regionale vitensenter. Disse pengene ble gitt av Sparebankstiftelsen DNB.Dette gjør vitensentrene til de best finansierte makerspacene i norge.

I forrige uke informerte Kunnskapsdepartementet om at vitensenteret i Trondheim er ett av landets vitensentere, som er plukket ut til å etablere et talentsenter i realfag.

“Regjeringen ønsker å skape en positiv realfagskultur, der det er lov å være god. Elever med spesielt talent for realfag kan fort bli faglig ensomme på egen skole”

Arnfinn Stendahl Rokne, direktør ved Vitensenteret i Trondheim, responderte på følgende måte:

“Vi har kretslag både innen ski og fotball. Nå skal vi lage et kretslag i realfag.”

Ifølge Adresseavisa, så synes ikke Rokne det er problematisk at de skal lage et tilbud kun for spesielt flinke elever.

“Vi diskuterer ikke om vi skal dyrke håndballtalenter og skitalenter, men når det handler om faglighet, så problematiserer vi det. Men dette handler om det samme. Det er viktig å løfte de svakeste, og det er viktig at bredden er med. Men det blir lett en holdning at de flinkeste greier seg, de får det til uansett.”

Rokne ser også for seg at oppfinnerverkstedet (makerspacet, som de ble tildelt penger til) er noe de kan bruke når de nå blir et av fire nasjonale talentsenter for realfag.

Et makerspace fasiliterer eksperimentell lek, gjerne via teknologi. Barn og voksne kan på et makerspace lære gjennom lek, gjennom å prøve og gjennom å feile. Man deler kunnskap fritt og åpent. Man opplever skaperglede og mestring.

Dale Dougherty, grunnlegger av Make Magazine og Maker Faire, illustrerer dette i “The Maker Mindset”:

“The biggest challenge and the biggest opportunity for the Maker Movement is to transform education. Many understand the difference between the pain of education and the pleasure of real learning. Unfortunately, they are forced to seek opportunities outside of school to express themselves and to demonstrate what they can do.
Formal education has become such a serious business, defined as success at abstract thinking and high-stakes testing, that there is no time and no context for play. If play is what students do utside school, then that is where the real learning will take place and that is where innovation and creativity will be found.
The rigid academic system is short-changing all students, even though an elite few seem to do well by academic standards. However, there is increasing skepticism that even those who succeed academically are not the kind of creative, innovative thinkers and doers that we need.”

Kunnskapsdepartementets, Torbjørn Røe Isaksens og Vitensenterets tanker og ideer står som virkemidler i grell kontrast til de virkemidlene som er nødvendige for å oppnå de det ønsker. Det vitner om kunnskapsløshet, tabloid politisk motivasjon, samt en urovekkende mangel på innsikt i sitt eget domene.

Som maker og som pappa til to jenter i skolealder, så blir jeg direkte trist.

Jeg har ikke tro på at dere er i stand til å forvalte ressursene dere disponerer. Jeg har ikke tro på at dere lykkes.

Jeg vet at hverken jeg eller noen av barna mine hadde kommet til å få innpass i elite-systemet, som dere nå etablerer. Ikke fordi vi ikke er flinke, men fordi dere bruker evne til systemtilpasning, som mål for evne til læring og videre utvikling.

Heldigvis, så trenger vi dere ikke.

Det er andre makerspaces og miljøer i byen. Miljøer, der skaperglede, kunnskapsdeling, læring og mestring står i fokus. Miljøer som velger å være åpne og inkluderende. Vi har Hackheim og vi har Fix. Vi har Trondheim Makers, en nonprofit medlemsforening, som arrangerer Trondheim Maker Faire, låner ut gratis utstyr til skoler og jobber med opplæring av lærere.

Det er problematisk at de dytter et elitesenteret inn på et makerspace. Man må gjerne etablere enn topprealfagslinje, men ikke press det inn i et makerspace som skal være åpent for alle.

1) “Flinke elever skal få talentsenter” (paywall)
2) “Vil samle mattetalentene” (paywall)
3) “The Maker Mindset”
4) “Makerspaces på vitensentrene”