Nicotiana

Home/Nicotiana

Project Description

Politicians assume that people are consumers – not makers. This category would never have seen the light of day if EU legislators hadn’t suggested banning aroma additives to snus.

I bought a “Golden Havana” seed pack via  Amazon. The plants that grew from a couple of dollars worth of seeds, yielded enough raw tobacco for a years consumption of snus. It also gave me the opportunity to make cigars, black cavendish pipe tobacco, toasted tobacco and snuff.

— more to come —

Timeline

September 2013

Happy days at the neurotoxin factory.

By |September 13th, 2013|Categories: Nicotiana|

Jeg ville betraktet det som en relativt interessant kulturhistorisk saksopplysning, men ikke en kjeft på internett har da funnet det verdt å nevne at snuff er et mellomprodukt i produksjon av snus. Hadde jeg vært [...]

July 2013

Breaking Naughty – Season 1

By |July 27th, 2013|Categories: Nicotiana|

Bare for å fjerne enhver tvil - tobakk kan uten problem dyrkes utendørs i Trondheim. Småplanter bør drives en periode i veksthus, men etter at de har nådd en viss størrelse, så trives de like [...]

Inget fjäsk med torkningen !

By |July 10th, 2013|Categories: Nicotiana|

Av og til skulle jeg ønske  at ting var enkelt. Jeg visste vel egentlig dette innerst inne allerede, men bare den første av prosessene et stakkars tobakksblad må gjennom etter innhøsting er ganske innfløkt. Du [...]

Leave A Comment